Diagnóza: alergie na pšenici

Diagnóza: alergie na pšenici

V předchozím článku jsme si vysvětlili, co je to celiakie. Díky tomuto článku si ujasníš, jaký je rozdíl mezi alergií na pšenici a celiakií. A kdo ví, možná že ti tento článek pomůže rozluštit tvé zdravotní potíže, nad kterými už si dlouho lámeš hlavu.

Alergie na pšenici a celiakie, zásadní rozdíly

Alergie na pšenici se od celiakie neliší pouze názvem, ale také vznikem, projevy, a dokonce i rychlostí nástupu projevů.
První rozdíl: vznik onemocnění

Celiakie je vrozená genetická porucha. Kvůli chybnému nastavení imunitního systému jedince, dochází k nepřiměřené reakci, která má za následek poškození střevní sliznice a vznik střevních i mimostřevních obtíží.

Narozdíl od celiakie je alergie na pšenici zcela běžnou reakcí imunitního systému. Tělo po kontaktu s alergenem začne produkovat protilátky proti alergenu, a ne proti vlastním buňkám, jak je tomu u celiakie.

Druhý rozdíl: spouštěč daného onemocnění a projevy nemocí

U celiakie je to právě ona autoimunitní reakce, která způsobí vyhlazení střevních klků. Jejich vyhlazením dochází k hromadění nevstřebaných živin ve střevech, což způsobuje střevní potíže. Mimostřevní potíže, (vyrážka, bolesti hlavy, ztráta menstruace, chudokrevnost, deprese a řídnutí kostí), jsou projevem nedostatku vstřebaných živin.

U alergie na pšenici je viníkem všech problémů histamin. Jedná se o látku, která pak v těle vyvolá alergickou reakci. Vyvolává buď mírnou reakci (kopřivka, nevolnost, střevní potíže), nebo systémovou reakci, která může vyústit až v anafylaktický šok (dušení, pokles krevního oběhu, zástava srdce)!

Třetí rozdíl: rychlost nástupu projevů a léčba

Alergie na pšenici je velmi rychlá, někdy až s dramatickým nástupem (řádově desítky minut). Výhodou je, že reakce po podání léků (antihistaminik) rychle odezní a nedochází zde k žádným trvalým následkům. Projevy se dají potlačit bezlepkovou dietou a podáváním speciálních vakcín. Někteří jedinci snáší dobře i výrobky které neobsahují pšeničnou mouku je to velmi individuální a každý si musí doslova vyzkoušet co snese. Toto onemocnění může samo vymizet.

Celiakie je mnohem plíživější a bohužel se nedá vyléčit, ani sama nezmizí.

Co si z toho odnést?

Onemocnění mají sice společného viníka (lepek) a léčbu, ale mají úplně odlišný vznik, průběh i následky. Nejdůležitější je si uvědomit, že celiakie pokud se neléčí může být i velmi nebezpečná! Trvalé poškozování sliznice autoimunitním zánětem může být vyvolávajícím faktorem rakoviny střev, a proto se nesmí léčba podcenit. 


Nejprodávanější spalovače
v Československu
Bleskové doručení
do celé Evropy
Nejrůžovější a nejkrásnější balíčky pod sluncem
Nejsme obyčejný e-shop,
jsme holky jako ty