Obchodní podmínky


1. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Naše obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky na ladylab.cz, popř. na objednávky uskutečněné pomocí e-mailové adresy holky@ladylab.cz nebo za použití telefonického kontaktu +420 777 906 177.

 2. Objednáním zboží poskytujete svůj souhlas tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Před odesláním své objednávky se ujistěte, že jste si přečetli naše obchodní podmínky.

 3. Na ladylab.cz se můžete také zapojit do VIP programu a čerpat tak služby, jejichž poskytování se také řídí těmito podmínkami, které jsou dále rozepsány v těchto obchodních podmínkách. 

 4. Kromě těchto podmínek se vztah mezi námi řídí českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitel. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 5. V případě, že na ladylab.cz nakupujete jako spotřebitel (tedy nikoliv na IČO jako podnikatel), zákony vám tím dávají některá další práva, o kterých se dočtete dále v těchto obchodních podmínkách. 


2. CENY A POŠTOVNÉ

 1. Ceny uvedené na ladylab.cz nezahrnují poštovné.

 2. Cena poštovného je závislá na volbě přepravce. Ceník poštovného v rámci České republiky i do zahraničí najdete zde.
   
 3. Cena poštovného se může navýšit v závislosti na vámi vybraném způsobu platby a hmotnosti zásilky.3. PLATBA

 1. U zboží je vždy uvedena kupní cena tohoto zboží. Jsme plátci DPH a kupní cena je uvedena včetně DPH i včetně veškerých dalších daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně, nejsme povinni zboží za takto zjevně chybně uvedenou cenu dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena kupní smlouva s takto chybnou kupní cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.

 2. Kupní cenu a případné náklady spojené s jeho dodáním můžete uhradit následujícími způsoby: 

  Dobírka

  Pokud zvolíte možnost zaplatit na dobírku při převzetí zboží, bude vám k standartní ceně poštovného připočítán poplatek za dobírečné.

  Převodem z účtu
  Při použití tohoto způsobu platby vám budou zaslány informace, které je nutné uvést při platbě prostřednictvím převodu z bankovního účtu. Jako variabilní symbol uveďte kód vaší objednávky. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba kupní ceny nespáruje s kupní smlouvou a zboží vám nebude odesláno včas. 

  Číslo bankovního účtu, na kterém přijímáme vaše platby v CZK: 2401589425/2010.

  Číslo bankovního účtu na kterém přijímáme vaše platby v EUR: IBAN: CZ7920100000002401685978, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s.

  Platba kartou
  Umožňujeme platby kartou VISA a MasterCard prostřednictvím společnosti PayU.

  PayU
  Zaplatit můžete online pomocí rychlých plateb PayU.

 3. V případě bezhotovostní platby se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Zboží vám odešleme neprodleně poté, není-li domluveno jinak.

 4. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu - daňový doklad, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mail uvedený v objednávce.


4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nutný, objednávku můžete provést i bez registrace. 

 2. Při registraci jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.

 3. Upozorňujeme, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 4. V případě, že uživatelský účet využíváte k čerpání služeb VIP programu, je jeho založení nezbytnou součástí pro toto čerpání. 


5. OBJEDNÁVÁNÍ

 1. Objednávku můžete standardně uskutečnit pomocí našeho e-shopu na ladylab.cz. Můžete též zavolat číslo +420 777 906 177 popř. napsat e-mail na holky@ladylab.cz Vaši objednávku rádi vyřídíme i touto cestou.

 2. Naše webové stránky obsahují všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně.

 3. Vše, co je na e-shopu ladylab.cz vystaveno, je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu. 

 4. Web ladylab.cz obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku.

 5. Poté, co obdržíme objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu. Kupní smlouvu jsme uzavřeli okamžikem doručení potvrzení o přijetí vaší objednávky. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme toto potvrzení.

 6. Ve vaší objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě sdělení nebo uvedení nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za škodu tím způsobenou.

 7. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Snažíme se odesílat objednávky v nejrychlejším možném čase a v pořadí, ve kterém jsou přijaty. Odesíláme zboží nejpozději vždy následující pracovní den od data objednávky. Zasíláme prostřednictvím smluvního přepravce DPD a prostřednictvím České pošty. Doručení proběhne do 1–2 pracovních dnů od předání přepravci. I když se snažíme dodávat ve výše uvedené lhůtě, doručení může trvat déle z důvodu neočekávaných událostí.

 2. Podrobnosti o dodání zboží naleznete na ladylab.cz v sekci Doprava.

 3. Pokud vaše objednávka v předpokládaném termínu nedorazí, kontaktujte prosím zákaznický servis na e-mailové adrese holky@ladylab.cz popř. na telefonu +420 777 906 177.

 4. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na této webové stránce výslovně uvedena delší dodací doba.

 5. Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého zboží. 

 6. Při převzetí zboží od přepravce prosím zkontrolujte neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ideálně ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození prosím zdokumentujte.7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.

 2. Zboží nám můžete vrátit standardně do 14 dnů bez udání důvodů a to za předpokladu, že všechno zboží je vráceno ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi. To znamená, že by zboží nemělo být poškozené, nepřiměřeně znečištěné nebo dokonce použité nad rámec nutného seznámení se se zbožím. Lhůta pro vrácení zboží začíná běžet následující kalendářní den od převzetí zboží kupujícím.

 3. V případě, kdy se jedná o zboží, které spotřebitel vyňal z obalu a z hygienických důvodů ho nelze vrátit, nebo o zboží, které podléhá rychlé zkáze či které bylo po dodání smíseno s jiným zboží, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů nemáte. 

 4. ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

  Ladylab
  Podnikatelská 558
  190 11 Praha – Běchovice

 5. Pokud byste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy a bylo by to možné, můžete k tomu využít formulář, který je přílohou těchto podmínek.

 6. Do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladů na jeho dodání, a to stejným způsobem, jako jsme je od vás přijali, případně na číslo účtu, které nám sdělíte. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu (není však povinné), nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se se zbožím. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vrácené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. Pokud je zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo nepřiměřeně opotřebené, právo na odstoupení od smlouvy nemáte. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.

 7. Náklady na dodání zboží k vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.

 8. Nejsme ale povinni vrátit vám kupní cenu do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.

 9. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Řídíme se všemi zákonnými předpisy týkající se práv z vadného plnění a postupujeme dle standardního reklamačního řádu. Máte-li reklamaci týkající se zboží, které jsme vám dodali, popř. reklamujete zboží, u kterého vznikly škody při přepravě, dejte nám prosím vědět, prostřednictvím kontaktního formuláře, jenž najdete na našich webových stránkách a pokud je to možné přiložte fotografii dokumentující danou vadu zboží. Nebo nám zavolejte na telefonní číslo +420 777 906 177 popř. napište na e-mail holky@ladylab.cz Ve všech případech vyvineme maximální snahu na nápravu dané skutečnosti.

 2. Za co odpovídáme: Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:

  – má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi uvedené,
  – se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme,
  – zboží případně odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  – je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Pokud jste spotřebitel, odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době, není-li uvedena jiná doba. 

 4. Pokud jste si zakoupili zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo levnější, neodpovídáme.

 5. Jak uplatnit práva z vadného plnění: Reklamaci uplatněte pomocí kontaktního formuláře na webu ladylab.cz, na e-mail: holky@ladylab.cz, na telefon +420 777 906 177 nebo dopisem na adresu našeho sídla.

 6. Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

  – vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace,
  – prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

 7. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět na naše náklady.

 8. Pokud jste spotřebitel, tak při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 

 9. Vady zboží: V případě, že jste spotřebitel a vada se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jinak jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 10. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud jste spotřebitel. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 11. Pokud jste nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat. 

 12. Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:

  – opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, 
  – použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení, 
  – vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili.

 13. Jak reklamovat: V záruční době můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  – odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  – bezplatné odstranění vady opravou,
  – přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  – vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 14. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 15. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 16. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího.

 17. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

 18. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 19. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

 20. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.

 21. Vyřízení reklamace: Pokud jste spotřebitel, pak ihned, případně nejpozději do tří pracovních dnů ve složitějších případech, rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme. 

 22. Pokud jste spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Zašleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout. 

 23. Pokud jste podnikatel, pak rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, v přiměřené lhůtě. Co nejdříve i vaši reklamaci posoudíme a zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 24. Pokud jste spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznáno.

 25. Pokud jste podnikatel, nemáte právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s uplatněním reklamace.9. PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ VIP PROGRAMU

 1. Objednávka členství ve VIP programu probíhá podobně jako nákup zboží na ladylab.cz. Po vyplnění nezbytných informací a odeslání objednávky vám její přijetí potvrdíme, čímž mezi námi vznikne smlouva o poskytování služeb. 

 2. Platby členství VIP programu probíhají opakovanými měsíčními platbami z platební karty po aktivaci VIP programu a autorizaci dané platební karty prostřednictvím PayU. Cenu za využívání služeb VIP programu a další detaily najdete zde.

 3. Obsah VIP programu není možné šířit dál ani umožnit tento obsah užívat jiným osobám.

 4. Spotřebitelé mají obecně při uzavření smlouvy na dálku právo na odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě, která začíná běžet den následující po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena. V případě VIP programu však je již uzavřením smlouvy započato s poskytováním služeb (tedy ve 14denní lhůtě) na základě žádosti spotřebitele, a tak je spotřebitel povinen uhradit nám poměrnou část ceny služeb odpovídající ceně služeb již spotřebiteli poskytnutých. 

 5. V případě reklamací služeb máte právo uplatnit práva z vadného plnění, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanský zákoník). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete se domáhat přiměřené slevy z ceny. Upozorňujeme však, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

 6. Reklamaci služeb uplatněte stejně, jako je popsáno v těchto podmínkách pro zboží na ladylab.cz a do reklamace uveďte vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace a prokázání poskytnutí služby.

 7. Reklamaci služeb vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Ve zbylém se reklamace řídí reklamačními podmínkami pro zboží. 

 8. Veškerý digitální obsah, který vám poskytujeme v rámci VIP programu, je chráněn autorským právem a můžete ho užívat pouze pro osobní potřebu. Bez našeho předchozího souhlasu tento obsah není možné dále šířit, rozmnožovat, prodávat nebo jinak komerčně užívat. V případě porušení tohoto článku máme právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu škody. Současně neodpovídáme za výsledky využití informací a postupů, které si ve VIP programu osvojíte. 10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. 

 2. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.


11. OCHRANA SOUKROMÍ


 1. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami. Údaje, které třetím stranám poskytujeme, jsou využívány výhradně za účelem doručení objednávky.

 2. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak děláme a jak je chráníme, se můžete dočíst zde. 12. INFORMACE O PROVOZOVATELI


IČO: 74250272
DIČ: CZ8512221542


Kontaktní informace:

E-mail: holky@ladylab.cz
Tel.: +420 777 906 177
Petr Pravda, Chvojenecká 403, Praha 19017, Česká republika
Jsme plátci DPH.

Bankovní spojení:

FIO Banka (CZK) : 2401589425/2010
FIO Banka (EUR) : IBAN: CZ7920100000002401685978, BIC: FIOBCZPPXXX, Fio banka, a.s.

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


13. PLATBA TWISTO

 1. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

 2. Kupující (vy) volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší 18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.

 3. V případě, že kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou námi jako prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 30 dnů ode dne odeslání zboží či služby.

 4. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany prodávajícího (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží či služby kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

 5. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace zboží či služeb.

 6. Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností Twisto, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.
14. DALŠÍ INFORMACE

 1. Obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Veškerá ujednání mezi námi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem nás jako prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

 2. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.

 3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 

 4. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.

 5. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách ladylab.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 6. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 7. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mail: holky@ladylab.cz.


V Praze dne 23. 10. 2020

Obchodní podmínky včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy můžete stáhnout zde.


Nejprodávanější spalovače
v Československu
Bleskové doručení
do celé Evropy
Nejrůžovější a nejkrásnější balíčky pod sluncem
Nejsme obyčejný e-shop,
jsme holky jako ty