E-BOOK S HANKOU KYNYCHOVOU
1. TÝDEN

Přehledný seznam cviků 1. týdne. Podle těchto videí se naučíš správnou techniku a cvičení pak budeš provádět správně bez rizika úrazu.

1. Protažení v předklonu v roznožení

Jak cvičit: Předkloň se v roznožení a přitahuj na střídačku k pravé a levé noze. Ve výchozí pozici rozpažuj ruce, ať protáhneš horní a spodní končetiny.

2. Protažení v předklonu v roznožení v tempu

Jak cvičit: Pojď se pořádně protáhnout. Předkloň se v roznožení a přitahuj se kmitavými pohyby k pravé a levé noze. Vydrž takto alespoň 20 sekund.

3. Protažení v předklonu o oporu

Jak cvičit: Na tento cvik si vezmi například židli. Předkloň se, opři se o židli a drž rovná záda. Jednu nohu nech nataženou dopředu a kmitej alespoň 20 sekund. Opakuj na pravou i levou stranu 3krát.

4. Přítahy paty k hýždím

Jak cvičit: Protáhni si krásně nožky. Dej si patu k hýždím a soustřeď se na jeden bod, abys udržela balanc. Můžeš si pomoct tak, že se budeš držet například židle. Takto vydrž 20 sekund. Stojnou nohu nepropínej v kolenou, ale drž ji lehce pokrčenou. Opakuj cvik na pravou i levou nohu 2krát.

5. Běh na místě

Jak cvičit: Rozehřej se během na místě. Dej do toho vše! Stačí 30 sekund běhu. Drž zpevněné tělo a zapoj i ruce.

6. Výpady vpřed

Jak cvičit: Výpady vpřed jsou super efektivní cvik na stehna. Postav se vzpřímeně, zpevni bříško a vykroč nohou vpřed. Střídej nohy, dej si pozor, ať koleno nejde přes špičku, nepředkláněj se a jdi tak hluboko, jak ti tělo dovolí. Tento cvik prováděj 30 sekund.

7. Dřepy

Jak cvičit: Postav se s nohama na šířku boků. Váha je rozložena na celém chodidle. Zpevni střed těla. S nádechem jdeme směrem dolů, boky tlačíme mírně dozadu. S výdechem se vracíme do výchozí pozice ve stoje, hlídáme si, aby se nám kolena nevtáčela dovnitř, ale směřovala za špičkami.

8. Mrtvý tah

Jak cvičit: Stoupni si na šířku boků, špičky dej mírně do stran a zvedej rukama činky odspoda směrem k sobě. Podsaď pánev.

9. Mrtvý tah s kmitáním

Jak cvičit: Stoupni si na šířku boků, špičky dej mírně do stran a zvedej rukama činky odspoda směrem k sobě. V pozici s rukama dole udělej podřepy malého rozsahu. Podsaď pánev.

10. Dřep a unožení

Jak cvičit: Udělej dřep na šířku boků a unož pravou nohu. Dřep a unož levou nohu. Špičky směřují dopředu. Drž rovná záda a hlavu v prodloužení páteře. Zapoj si ruce, ať maká celé tělo.

11. Dřep a zanožení

Jak cvičit: Udělej dřep na šířku boků a zanož pravou nohu. Dřep a zanož levou nohu. Špičky směřují dopředu. Drž rovná záda a hlavu v prodloužení páteře. Zapoj si ruce, ať maká celé tělo.

12. Zanožování na zemi vkleče s oporou o ruce

Jak cvičit: Klekni si na cvičební podložku, opři se o ruce a zanožuj pravou a levou nohu. Neprohýbej se v zádech. Drž střed těla zpevněný a soustřeď se na provedení cviku.

13. Výpady vzad s činkami

Jak cvičit: S nádechem dej jednu nohu vzad, pokrč koleno a pohlídej si, abys měla rovná záda, ramena stažená dozadu a otevřený hrudník. Koleno by mělo svírat při výpadu pravý úhel. Aby to byla pořádná makačka, vezmi si činky. Opakuj na každou nohu 20krát.

14. Výpady do stran

Jak cvičit: Stůj vzpřímeně, zpevni bříško a proveď výpad do strany. Výpad bude tak hluboký, jak ti tělo dovolí. Špičky směřují mírně do strany. Opakuj na pravou i levou stranu 20krát.

15. Sumo dřepy s vytočenými špičkami a činkou

Jak cvičit: Rozkroč nohy daleko od sebe, vytoč špičky ven a jdi do dřepu. Drž zpevněný střed těla. Cvik prováděj pomalu a snaž se o maximální procítění svalů. Dej alespoň 20 opakování.

16. Sumo dřepy s vytočenými špičkami a činkou v tempu

Jak cvičit: Rozkroč nohy daleko od sebe, vytoč špičky ven a jdi do podřepu. Drž zpevněný střed těla. V dolní pozici kmitej a snaž se procítit stehna a zadek. Cvik prováděj pomalu. Dej alespoň 20 opakování.

17. Přednožování v sedu na zemi

Jak cvičit: Sedni si na zem na podložku a přednožuj pravou a levou nohu. Každou nohu celkem 15krát. Nezapomeň držet zpevněný střed těla. Neprohýbej se v zádech a zapoj i ruce.

18. Chůze do stran v podřepu s gumou

Jak cvičit: Jdi do mírného širokého podřepu. Drž rovná záda, neprohýbej se v bedrech a kolena nevtáčej dovnitř. Udělej 10 kroků na pravou stranu a poté 10 kroků na levou stranu.

19. Výstupy na lavičku a zvedání kolena

Jak cvičit: Postav se těsně za lavičku nebo jiný stupínek, zvedni jednu nohu a postav ji plnou plochou na lavičku. Udržuj pohled vpřed, zpevni břicho a vystup na lavičku. Zapoj pěkně svaly hýždí. Poté kontrolovaně klesej zpět. Zapoj i ruce, ať udržíš balanc.

20. Zanožování v podpoře

Jak cvičit: Opři se o židli a jdi do planku. Podporu drž na předloktí a zanožuj nohu. Cítíš ten zadeček, jak pálí? Ale pracuje i bříško, pokud máš teda perfektně zpevněný střed těla.

21. Roznožování v lehu na zádech s gumou

Jak cvičit: Lehni si na cvičební podložku s odporovou gumou na lýtkách. Drž zpevněný střed těla, dávej nohy od sebe a důkladně se soustřeď na tempo provedení.

22. Zvedání nohy v lehu na boku

Jak cvičit: Lehni si na bok, nohy protažené v linii s trupem, s výdechem zvedneme nohu, s nádechem ji pokládáme zpět do podložky. Pokud si chceš pořádně máknout, použij odporovou gumu.

23. Přeskoky do výdrží

Jak cvičit: Přeskakované výpady jsou super kombinací, při které budeš spalovat tuk a zpevňovat spodní část těla. Dávej si pozor, ať koleno nejde přes špičku a jdi dolů jen tak, jak ti to správná technika dovolí. Drž zpevněné tělo.

24. Protažení s nohou přes nohu

Jak cvičit: Dej nohu přes nohu a kmitavými pohyby se dotýkej špiček.

25. Opření paty

Jak cvičit: Zohni se. Jednu nohu mírně pokrč a druhou natáhni. Kmitavými pohyby protahuj nožky.

26. Výpony

Jak cvičit: Roztáhni nohy na šířku boků. Mírně podřepni a udělej výpon na špičky. Pomáhej si rukama. Dodržuj rychlé tempo, ať se pěkně protáhneš a zahřeješ.

27. Úklony do stran

Jak cvičit: Jdi do širokého dřepu, špičky směřují do stran a protáhni se na levou i na pravou stranu.

28. Předklon

Jak cvičit: Nádech nahoru a výdech dolů. V předklonu se zastav a protáhni.

29. Uvolnění kyčlí v sedu na zemi

Jak cvičit: Sedni si na zem s nohama od sebe a protáhni a uvolni své kyčle. Trup jde vždy opačným směrem než pokrčené nohy.

30. Úklony do stran v sedě v roznožení

Jak cvičit: Sedni si na cvičební podložku, roznož nohy a přitahuj ruce na pravou stranu a na levou stranu. Pěkně kmitej, co ti tělo dovolí, aby ses pořádně protáhla.

31. Tlak do kolene

Jak cvičit: Lehni si na cvičební podložku. Přitáhni koleno k břichu a zvedni trup. Drž zpevněné tělo.

32. Přítahy pat k hýždím v lehu na břiše

Jak cvičit: Lehni si na cvičební podložku, přitáhni paty k hýždím a chytni si nohy rukama. Pomalu a s citem protahuj své tělo.

33. Twist

Jak cvičit: Dej mírně nohy od sebe, zpevni tělo a vybočuj kolena do stran. Jeď pěkně v tempu, ať se zahřeješ!

34. Zášlapy

Jak cvičit: Váha je na přední noze, zpevni tělo a udělej zášlap dozadu. Střídej nohy v tempu

35. Opakované zdvihání kolene

Jak cvičit: Váha těla je na stojící noze. Levou nohu pokrč a pravou rukou se dotkni kolene. Poté opakuj i na druhou stranu.

36. Cha-cha + koleno

Jak cvičit: Střídej kolena nahoru a v mezi čase si dej pár krůčku ve stylu tance Cha-Cha. Na pravou i levou nohu 30 sekund.

37. Ski

Jak cvičit: Pojď se mnou na běžky! Skákej a u toho přehazuj pravou a levou nohu. Důležité je držet tělo zpevněné, zapojit i ruce a držet špičky směrem dopředu, nevytáčej patu!

38. Unožování v tempu

Jak cvičit: Stůj rovně, zatáhni břišní svaly a váhu přenes na jednu nohu. Druhou nohu unožuj, při čemž ruka se dotýká kolene. Zvedej nohu nahoru a dolů. Poté nohy vyměň.

39. Výpony o oporu

Jak cvičit: Stoupni si před stoličku či židli, opři se o ruce a dělej výpony. Drž přitom rovná záda.

40. Skákání panáka s gumou na dvě doby

Jak cvičit: Dej si odporovou gumu na stehna, ruce předpaž a udělej dvakrát výskok v širokém postoji, dvakrát výskok v postoji na šířce boků. Opakuj cvik na 2 doby.

41. Holubička se zanoženou nohou

Jak cvičit: Váha je na noze, která stojí na podlaze. Druhou nohu zanož a jdi do podřepu. Soustřeď se na zpevněné tělo. Dotkni se stoličky a cvik opakuj.

42. Zanožovaní ve stoje s oporou

Jak cvičit: Opři se o lavičku či židli a zanožuj nohu. Na každou nohu 20 opakování.

43. Bulharské výpady s opřenou špičkou o oporu

Jak cvičit: Na tento cvik si připrav lavičku či židli. Opři se nohou o židli. Koleno stojící nohy by nemělo jít přes špičku. Drž váhu na přední noze.

44. Přednožování v sedu

Jak cvičit: Sedni si na židli nebo na stoličku a zvedej nohu. Ruce drž předpažené. Neprohýbej se v zádech a drž zpevněné tělo.

45. Výpad a zvednutí kolena

Jak cvičit: Udělej výpad dopředu a zvedni koleno. Nevytáčej patu a drž zpevněné tělo. Koleno by při výpadu nemělo jít přes špičku.

46. Skákání panáka na dvě doby

Jak cvičit: Pojď si zaskákat panáka! V každé poloze vydrž vždy 2 doby. Důležité je zapojit ruce i nohy a zpevnit střed těla. Neprohýbej se v zádech.

47. Zvedání spodní nohy v lehu na boku

Jak cvičit: Lehni si na cvičební podložku na bok, nohy jsou protažené v linii s trupem a s výdechem zvedej spodní nohu, abys krásně zpevnila vnitřní stehna a s nádechem pokládej nohu zpět do podložky.


Nejprodávanější spalovače
v Československu
Bleskové doručení
do celé Evropy
Nejrůžovější a nejkrásnější balíčky pod sluncem
Nejsme obyčejný e-shop,
jsme holky jako ty