Pravidla soutěže o produkty v hodnotě
100 000 Kč z e-shopu Ladylab.cz

Vyhlašovatelem soutěže na Ladylab.cz je Petr Pravda se sídlem Chvojenecká 403, Praha 19017, Česká republika (dále jen „Vyhlašovatel“).

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a jejich rodinní příslušníci.

Tato soutěž není spotřebitelskou soutěží nebo loterií ani veřejným příslibem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli, i bez udání důvodů, ukončit, odvolat, zrušit nebo změnit její podmínky.

Soutěž probíhá od 11.3.2019 do 30.4.2019 na webové stránce Vyhlašovatele https://ladylab.cz/cs/info/12-soutez.

Do soutěže se soutěžící přihlásí vyplněním e-mailové adresy a souhlasem se zpracováním osobních údajů, čímž se zároveň zařadí do e-mailové databáze a zasíláním informačních e-mailů.

Každý e-mail bude do soutěže zařazen jen jednou, vložení stejné e-mailové adresy několikrát proto nezvýší pravděpodobnost výhry.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

Pořadatel po ukončení soutěže náhodně vybere výherce soutěže.

Vložením e-mailové adresy a zapojením do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle Pravidel a s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Vyhlašovatele a se zveřejněním celého jména v případě výhry. Účastník soutěže souhlasí svou účastí v soutěži se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pořadateli soutěže k marketingovým účelům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Soutěžící dává pořadateli soutěže v souladu s §84, §85 a §87 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění, souhlas se zachycením jeho podoby takovým způsobem, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, k rozšiřování, zobrazení a rozmnožování této podoby obvyklým způsobem, stejně tak jako souhlas k použití písemností, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tím není dotčeno právo soutěžícího tento souhlas kdykoli odvolat. Zároveň účastník soutěže uděluje pořadateli souhlas s tím, že tento je oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje soutěžícího (jméno, příjmení a adresu) pro reklamní, propagační a marketingové účely pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích, a to po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Soutěžící bere účastí v soutěži na vědomí, že disponuje právy dle příslušné právní úpravy a že poskytnutí údajů je dobrovolné, jejich zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace, na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, výmaz a likvidaci nesprávných osobních údajů. Soutěžící má od 25. 5. 2018, kdy nabyl účinnosti nařízení EU č. 2016/679 (GDPR), rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut.

Vyhlašovatel vyhodnotí soutěž nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže a vyhlásí výherce soutěže na stránce https://ladylab.cz/cs/info/12-soutez a zároveň na sociální síti Facebook.

Výherci budou kontaktováni na e-mailové adrese, která byla vložena do soutěže. Přihlásit se o výhru je možné do 31.5.2019, jinak propadá pořadateli bez náhrady. Výhrou v soutěži jsou produkty v hodnotě 100 000 Kč z e-shopu Ladylab.cz. Tato výhra bude rozložena stejným dílem mezi dva vyhlášené výherce, každý získá produkty v hodnotě 50 000 Kč. Zaslané produkty budou vybrány Vyhlašovatelem soutěže a budou poslány ve 12ti balíčcích, každý měsíc jeden. Každý takovýto balíček bude v hodnotě 4167 Kč. 

Tato pravidla jsou účinná od 11.3.2019